gbpcad

  1. Bianas

    Đánh giá trước cuộc họp của NHTW Canada BoC: Khả năng tăng lãi suất nhưng cẩn trọng với “mua tin đồn - bán sự thật”

    Phiên giao dịch hôm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng, anh em có thể nhìn vào lịch kinh tế để thấy rõ hơn. Nổi bật trong số đó chính là cuộc họp chính sách của BoC, cuộc họp mà thị trường kỳ vọng rằng sẽ có động thái thắt chặt chính sách. Và để chuẩn bị cho sự kiện này...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.