rsi là gì

 1. Phương Thúy

  Chiến lược giao dịch Forex đơn giản chỉ cần sử dụng chỉ báo RSI!

  Chiến lược giao dịch mà mình chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay là một chiến lược rất đơn giản, nó chỉ dựa trên một chỉ báo duy nhất đó là chỉ báo sức mạnh tương đối hay Relative Index (RSI). Đây là có lẽ là chỉ báo mà rất nhiều trader sử dụng và cũng có nhiều cách để chúng ta giao dịch RSI một...
 2. Bianas

  Kết hợp điểm hồi giá Fibonacci vào chiến lược trading hiện tại của bạn để có những cú trade tốt hơn

  Trong môi trường giao dịch đầy rẫy biến động, rất khó tiên đoán hiện nay, việc lựa chọn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật trong hàng trăm chỉ báo là không đơn giản, và việc kết hợp chúng lại với nhau một cách khôn ngoan để có thể tìm ra những điểm vào lệnh đẹp cũng không phải dễ dàng. Hôm...
 3. DuongHuy

  Kết hợp RSI và Hỗ trợ Kháng cự

  Giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự luôn là cách thức giao dịch cơ bản và thành công nhất trên thị trường hiện nay. Các vùng hỗ trợ và kháng cự thể hiện những điểm cực (extreme point) trước đó, và cũng là các điểm đảo chiều. Phương pháp này kết hợp thêm RSI, một indicator rất nổi tiếng và được sử...
 4. admin

  Relative Strength Index - RSI

  RSI là gì? Chỉ số RSI khá tương tự so với Stochastic khi dùng để đo tình trạng quá mua hay quá bán của thị trường. Nó nằm trong khung với mức độ từ 1 đến 100. Nếu RSI nằm dưới 30 là tình trạng quá bán và nếu nằm trên 70 là tình trạng quá mua Cách sử dụng RSI để giao dịch RSI có thể được sử...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên