Hệ thống giao dịch nến Heiken Ashi rủi ro 10 pip để kiếm 200 pip mỗi ngày trên Forex Factory

Hệ thống giao dịch nến Heiken Ashi rủi ro 10 pip để kiếm 200 pip mỗi ngày trên Forex Factory

Hệ thống giao dịch nến Heiken Ashi rủi ro 10 pip để kiếm 200 pip mỗi ngày trên Forex Factory
Cảm ơn Nhật Hoài ! Nhờ có bài viết này của bạn nên tôi mới qua tham khảo bên FF vì thấy pp của tôi hao hao giống.
Gửi các bạn tham khảo thêm. Cặp GJ đang chạy. Tôi kết hợp thêm CCI (10).
Cảm ơn Nhật Hoài ! Nhờ có bài viết này của bạn nên tôi mới qua tham khảo bên FF vì thấy pp của tôi hao hao giống.
Gửi các bạn tham khảo thêm. Cặp GJ đang chạy. Tôi kết hợp thêm CCI (10).
Chào bác bác có thể cho em Tham khảo công cụ bác đang trade được không ạ. E cảm ơn nhiều nha
 
 
Cảm ơn Nhật Hoài ! Nhờ có bài viết này của bạn nên tôi mới qua tham khảo bên FF vì thấy pp của tôi hao hao giống.
Gửi các bạn tham khảo thêm. Cặp GJ đang chạy. Tôi kết hợp thêm CCI (10).
@ghienhoi Bạn có thể cho mình xin tên indicator mũi tên và trend đó được ko ạ. Mình nhớ trước bạn có theo system Hull Moving thì phải, nay đổi hệ thống rồi à. :D
 
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 144 Xem / 2 Trả lời
 • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 302,715 Xem / 1,433 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 1 Trả lời
 • namthang trong Hệ thống giao dịch - Trading system 1,020 Xem / 1 Trả lời
 • Tín Phong trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 91,004 Xem / 297 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên