Nhật ký trade Bob Volman

Nhật ký trade Bob Volman

Nhật ký trade Bob Volman
25/05/2023 - EURUSD - H4
- Đà giảm của EU là rõ ràng với các đỉnh và đáy thấp dần
- Cú nén với đường hỗ trợ đã hoàn tất. Thanh nến đặt lệnh đã lấp đầy khoản trống giữa ema và đường hỗ trợ
- Thanh nến tại 1 như cú phá vỡ mồi. Tuy là 1 pinpar tăng nhưng vẫn tôn trọng ema
- Cú chạm lại trần 1 tại thanh nến đặt lệnh đẹp. Sau khi chạm lại giá đã liền giảm mạnh lấp đầy những thanh nến tăng trước đó
upload_2023-5-25_7-8-14.png
 
 
23/03/2023 - EURAUD - H4 - Vào tiếp 50% vị thế
-
Vào 50% vị thế còn lại tại thanh nến tăng đóng cửa sát biên trên hộp và trendline lớn kia
- Đặt SL cả 2 lệnh tại SL lệnh thứ 2
- Mình cập nhật hơi trễ vì bận việc
upload_2023-5-24_16-37-7.png
25/05/2023 - Cập nhật
-
Dời SL lên đường đỏ cả 2 lệnh. Tại đó giá tại mô hình sao mai
upload_2023-5-25_12-14-58.png
 
 
24/05/2023 - EURAUD - H4 - 50% vị thế
- Sau đà giảm từ vùng đỉnh quanh 1.68 giá đã chững lại tại 1. Và đi ngang trong hộp được 50 ngày
- Tại đây đã xuất hiện mô hình VĐV và đường xu hướng nhỏ
- Giá đã nén chặt giữa ema và đường xu hướng và thoát ra, đồng thời đóng cửa sát đường cổ của mô hình VĐV
- Tuy nhiên, chỉ nên vào 50% vị thế vì đã tăng chưa thực sự hình thành. Nên vào 50% vị thế còn lại khi giá nén với biên trên hộp và cũng là đường cổ của mô hình W 2,3
upload_2023-5-24_7-1-35.png
25/05/2023 - EURAUD - H4 - Close trade
-
giá đã chạm SL bằng một nến giảm mạnh
- Lãi: 1.8 R
upload_2023-5-25_15-38-48.png
 
 
25/05/2023 - GBPJPY - H4
- Sau khi thoát lên mô hình W giá đã không tăng ngay mà đi ngang trong một chiếc hộp nhỏ
- Ema vẫn hơi dốc lên chứng tỏ đà tăng vẫn còn mạnh.
- Giá đã nén với biên trên hộp khá đẹp. Các thanh nên với đuôi liên tục quét xuống dưới ema quá đẹp
upload_2023-5-25_16-5-30.png
 
 
24/05/2023 - Dầu - H4
- Sau 1 đêm khi có vẻ đây là entry đẹp để buy con dầu
- Giá đã đi ngang trong hộp khá lâu và đi ngang trong nêm
- mô hình VĐV khá rõ ràng. Nến cuối cùng thoát khỏi nêm cũng đã break và đồng thời break cả đường neck mô hình, đóng cửa sát biên trên hộp
- Nến đặt lệnh là 1 pinpar đẹp break biên trên hộp và đuôi nến chạm lại kỹ thuật đường neck của mô hình VĐV
upload_2023-5-24_6-26-36.png
25/05/2023 - Dầu - H4 - Close trade
- Dầu đã đâm thủng bụng. Tuy nhiên ta vẫn may mắn vì không mất full 1 R
- Lỗ: 0.7 R
upload_2023-5-25_22-20-37.png
 
 
26/05/2023 - CHFJPY - H4
- Đà tăng của CHFJPY là rõ ràng với đường ema đang dốc lên
- Cú chạm lại sàn tại 1 là tín hiệu để ta có thể buy lên
- Giá đang tôn trọng ema, xuất hiện các pinpar tăng giá mạnh
- Chờ nến hiện tại đóng cửa tăng là ta có thể buy stop được
- Buy với thanh nến spin hiện tại. Có vẻ như phe gấu và bò đang phân vân ở thời điểm hiện tại
upload_2023-5-26_0-6-31.png
 
 
26/05/2023 - CADCHF - H4
- Sau đà tăng mạnh thì giá đã chững lại và đi ngang trong nêm với các đỉnh thấp dần và đáy cao dần
- Với 8 thanh nến gần nhất giá đã rất tôn trọng ema (liên tục quét râu lên trên và đóng cửa dưới ema)
- Nến đặt lệnh là thanh nến đã lấp đầy khoản trống giữa biên dưới nên và ema. Đặt lệnh sellstop và chờ câu trả lời của thị trường
- Mình cũng đang buy CHFXXX thì đây cũng là 1 giao dịch đồng thuận của market

upload_2023-5-26_6-37-33.png
 
 
25/05/2023 - EURUSD - H4
- Đà giảm của EU là rõ ràng với các đỉnh và đáy thấp dần
- Cú nén với đường hỗ trợ đã hoàn tất. Thanh nến đặt lệnh đã lấp đầy khoản trống giữa ema và đường hỗ trợ
- Thanh nến tại 1 như cú phá vỡ mồi. Tuy là 1 pinpar tăng nhưng vẫn tôn trọng ema
- Cú chạm lại trần 1 tại thanh nến đặt lệnh đẹp. Sau khi chạm lại giá đã liền giảm mạnh lấp đầy những thanh nến tăng trước đó
upload_2023-5-25_7-8-14.png
26/05/2023 - Cập nhật
- Sau khi giá giảm chưa được bao lâu đã xuất hiện các thanh nến tăng mạnh
- Dời SL xuống đường đỏ bảo đảm an toàn

upload_2023-5-26_12-22-51.png
 
 
26/05/2023 - CADCHF - H4
- Sau đà tăng mạnh thì giá đã chững lại và đi ngang trong nêm với các đỉnh thấp dần và đáy cao dần
- Với 8 thanh nến gần nhất giá đã rất tôn trọng ema (liên tục quét râu lên trên và đóng cửa dưới ema)
- Nến đặt lệnh là thanh nến đã lấp đầy khoản trống giữa biên dưới nên và ema. Đặt lệnh sellstop và chờ câu trả lời của thị trường
- Mình cũng đang buy CHFXXX thì đây cũng là 1 giao dịch đồng thuận của market

upload_2023-5-26_6-37-33.png
26/05/2023 - Cập nhật
- sau khi thoát khỏi biên dưới nêm đã có sự giằng co giữa phe gấu và phe bò
- dời SL xuống đường đỏ để đảm bảo lỡ phe bò thắng thì ta không mất full 1 R
upload_2023-5-26_16-2-29.png
 
 
26/05/2023 - CHFJPY - H4
- Đà tăng của CHFJPY là rõ ràng với đường ema đang dốc lên
- Cú chạm lại sàn tại 1 là tín hiệu để ta có thể buy lên
- Giá đang tôn trọng ema, xuất hiện các pinpar tăng giá mạnh
- Chờ nến hiện tại đóng cửa tăng là ta có thể buy stop được
- Buy với thanh nến spin hiện tại. Có vẻ như phe gấu và bò đang phân vân ở thời điểm hiện tại
upload_2023-5-26_0-6-31.png
26/05/2023 - Cập nhật
-
tươg tự như CADCHF giá đã tạo nên 1 thanh spin nên dời SL đảm bảo an toàn
upload_2023-5-26_16-10-51.png
 
 
25/05/2023 - EURUSD - H4
- Đà giảm của EU là rõ ràng với các đỉnh và đáy thấp dần
- Cú nén với đường hỗ trợ đã hoàn tất. Thanh nến đặt lệnh đã lấp đầy khoản trống giữa ema và đường hỗ trợ
- Thanh nến tại 1 như cú phá vỡ mồi. Tuy là 1 pinpar tăng nhưng vẫn tôn trọng ema
- Cú chạm lại trần 1 tại thanh nến đặt lệnh đẹp. Sau khi chạm lại giá đã liền giảm mạnh lấp đầy những thanh nến tăng trước đó
upload_2023-5-25_7-8-14.png
26/06/2023 - EURUSD - H4 - Close trade
- đóng lệnh tại đường đỏ, giá chưa giảm ngay mà đã hồi phục trở lại
- có thể là 1 con sóng pullback
- tiếp tục theo dõi để sell
- Lãi: 0 R
upload_2023-5-26_16-17-59.png
 
 
25/05/2023 - GBPJPY - H4
- Sau khi thoát lên mô hình W giá đã không tăng ngay mà đi ngang trong một chiếc hộp nhỏ
- Ema vẫn hơi dốc lên chứng tỏ đà tăng vẫn còn mạnh.
- Giá đã nén với biên trên hộp khá đẹp. Các thanh nên với đuôi liên tục quét xuống dưới ema quá đẹp
upload_2023-5-25_16-5-30.png
- 26/05/2023 - Cập nhật
- Sau khi giá giảm chưa được bao lâu đã xuất hiện các thanh nến tăng mạnh
- Dời SL xuống đường đỏ bảo đảm an toàn
upload_2023-5-26_16-22-28.png
 
 
26/05/2023 - Cập nhật
- sau khi thoát khỏi biên dưới nêm đã có sự giằng co giữa phe gấu và phe bò
- dời SL xuống đường đỏ để đảm bảo lỡ phe bò thắng thì ta không mất full 1 R
upload_2023-5-26_16-2-29.png
26/05/2023 - CADCHF - H4 - Close trade
- Đúng như dự tính, phe bò đã thắng, giá đã đâm mạnh lên
- Lỗ: 0.6 R
upload_2023-5-26_22-57-44.png
 
 
https://linktr.ee/boi.fx

Đây là cây link của mình. Từ giờ mình sẽ chia sẻ lại nhật ký từ đầu và trên các nền tảng trên cây này để nhất quán và theo dõi theo thứ tự các giao dịch kỹ hơn
 
 
29/05/2023 - USDCAD - H4
- Đà tăng của USDCAD là khá mạnh sau khi thoát khỏi đường xu hướng và chiếc hộp nhỏ
- Giá đã kéo ngược về ema 21 với con sóng pullback nhẹ nhàng và giá đã kéo ngược về chạm vào đường ema và chính là vùng trading range bên trái
- Thanh nến đặt lệnh đẹp. Vì là thanh nến cuối cùng lấp đầy khoảng trống giữa đường xu hướng và ema
upload_2023-5-29_21-10-59.png
 
 
29/05/2023 - AUDCHF - H4
- Sau khi giá thoát xuống biên dưới hộp với đà giảm liên tục, đến nay mới có con sóng pullback nhẹ nhàng
- Sóng pull back chạm lại vùng đỉnh 1 trước đó liền có phản ứng, tạo thành 1 thanh nến spin lớn
- Đồng thời tại thanh nến spin và trước nó tạo thành 1 đỉnh giả khá đẹp ngay ema
- Đặt 1 lệnh sell stop dưới đáy thanh nến spin và chờ câu trả lời
upload_2023-5-29_20-45-32-png.330449
 
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

 • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 303,509 Xem / 1,444 Trả lời
 • Tín Phong trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 91,403 Xem / 299 Trả lời
 • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 568 Xem / 7 Trả lời
 • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 548 Xem / 7 Trả lời
 • AdBlock Detected

  We get it, advertisements are annoying!

  Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

  Back
  Bên trên