btc

 1. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (19/07) - Liên tục bị chặn lại

  Bitcoin bị chặn lại ở ngày thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn duy trì xu hướng ngắn hạn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên dưới trong hôm qua...
 2. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (18/07) - Đứt chuỗi tăng giá

  Bitcoin bị đẩy xuống trong hôm qua, nhưng chưa đe dọa đến cấu trúc xu hướng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin từ vùng hỗ trợ bên dưới đã giúp bắt trúng đáy...
 3. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (17/07) - Nỗ lực tuyệt vời

  Bitcoin đã có nỗ lực đẩy giá tốt vào hôm qua, có thể là yếu tố củng cố thêm cho nhịp tăng giá. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ mua Bitcoin trong hôm qua đã không kích...
 4. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (16/07) - Đảo chiều! Nhưng chú ý điểm này

  Bitcoin hôm qua đã chính thức đảo chiều sang hướng tăng giá. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán/chờ mua cho Bitcoin hôm qua đã không kích hoạt được do giá không đi...
 5. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (15/07) - Hình thành mô hình Price Action tại ngưỡng giá quan trọng

  Bitcoin đang tiếp cận ngưỡng giá hợp lưu quan trọng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng hợp lưu kháng cự chặn trên hiện đang hòa vốn vì giá đang nằm ở...
 6. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (15/07) - Hình thành mô hình Price Action tại ngưỡng giá quan trọng

  Bitcoin đang tiếp cận ngưỡng giá hợp lưu quan trọng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng hợp lưu kháng cự chặn trên hiện đang hòa vốn vì giá đang nằm ở...
 7. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (15/07) - Hình thành mô hình Price Action tại ngưỡng giá quan trọng

  Bitcoin đang tiếp cận ngưỡng giá hợp lưu quan trọng. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng hợp lưu kháng cự chặn trên hiện đang hòa vốn vì giá đang nằm ở...
 8. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (12/07) - Suy yếu thêm nữa

  Bitcoin tiếp tục thể hiện sự suy yếu một lần nữa trong hôm qua, tạo nguy cơ giảm giá thêm. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Một lần nữa ý tưởng chờ bán Bitcoin từ kháng cự bên trên...
 9. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (11/07) - Nỗ lực đẩy giá thất bại

  Bitcoin có nỗ lực đẩy giá lên trong hôm qua, nhưng đang có dấu hiệu thất bại. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng kháng cự phía trên đã hoàn toàn chính...
 10. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (10/07) - Chạm vùng giá mạnh và tạo cấu trúc Price Action

  Bitcoin đang hồi lên tiếp tuc, nhưng chưa thể hiện áp lực tăng giá mạnh. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ kháng cự phía trên hiện vừa kích hoạt do giá vừa...
 11. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (09/07) - Tiếp tục thuận theo xu hướng

  Tuy bật tăng trong hôm qua nhưng tình hình chưa có vẻ khả quan hơn đối với Bitcoin. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng kháng cự phía trên đã giúp bắt...
 12. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (08/07) - Giằng co mạnh mẽ tại vùng giá quan trọng

  Bitcoin đang có sự giằng co mạnh mẽ quanh vùng giá quan trọng đáy cũ. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ kháng cự phía trên đã giúp bắt đỉnh thành công...
 13. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (05/07) - Đến lúc hồi giá lên?

  Bitcoin bị bán xả cực mạnh vào hôm qua, nhưng có thể có hồi giá lên trong hôm qua. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin D1 từ kháng cự phía trên đã không thể...
 14. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (04/07) - Chạm vào mốc giá quan trọng

  Bitcoin đang lao băng băng xuống phía dưới như một mũi tên, có khả năng sẽ phá vỡ mốc giá quan trọng trong hôm nay. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin trong...
 15. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (03/07) - Thêm hành vi giá suy yếu

  Sau ngày suy yếu hôm kia, Bitcoin hôm qua tiếp tục được đẩy xuống phía dưới, cho thấy sức ép bán được duy trì. Bitcoin ngắn hạn đang thể hiện khả năng giảm thêm. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng...
 16. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (02/07) - Dấu hiệu Price Action suy yếu xuất hiện

  Mặc dù tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, tạo nên chuỗi ngày tăng kéo dài nhất trong gần 01 tháng qua, nhưng Bitcoin D1 hôm qua bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch...
 17. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (01/07) - Vừa có cú bùng nổ biến động

  Hai ngày cuối tuần rồi chứng kiến Bitcoin vừa tạo trạng thái nén sâu vừa tạo trạng thái bùng nổ biến động. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán Bitcoin từ vùng kháng cự...
 18. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (28/06) - Thời điểm sóng lớn đã đến gần

  Bitcoin tăng lại trong hôm qua, nhưng trạng thái "ngòi nổ" vẫn còn nguyên vẹn. Thêm thời điểm có biến động lớn đang đến gần, khả năng chúng ta sắp có sóng lớn. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao...
 19. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (27/06) - Price Action nén giá mạnh mẽ hơn

  Bitcoin tiếp tục hành vi nén giá, thậm chí nén giá sâu hơn vào hôm qua. Điều này có thể tạo "ngòi nổ" cho biến động giá tiếp theo. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán...
 20. DuongHuy

  Phân tích Bitcoin hôm nay (26/06) - Trở lại trạng thái nén giá

  Bitcoin đã hồi giá lên trong hôm qua, nhưng bắt đầu rơi trở lại vào trạng thái nén giá tích lũy. Mời anh em Crypto TraderViet tham khảo phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm về tình hình thị trường nhé. ** Kết quả ý tưởng giao dịch trước: Ý tưởng chờ bán từ vùng kháng cự bên trên hiện đã...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.