độc quyền big bank

 1. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 15/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 2. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 15/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [RBC] Chúng ta mong đợi điều gì từ cuộc họp ECB tháng 7? RBC dự đoán rằng ECB sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 sắp tới, thay vào đó sẽ đợi đến tháng 9 khi có dự báo nhân sự mới...
 3. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 12/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD 1 Lệnh chốt lời thủ công: Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời...
 4. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 12/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [Credit Agricole] Dữ liệu lao động và CPI sắp tới của Vương quốc Anh rất quan trọng đối với quyết định cắt giảm lãi suất của BoE Credit Agricole nhấn mạnh rằng dữ liệu lao động và CPI sắp tới...
 5. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 11/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 6. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 7. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 10/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD 1 Lệnh chốt lời Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 8. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 09/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 9. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 08/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD Lệnh mua EURUSD 1 Lệnh huề vốn Lệnh mua EURGBP 1 Lệnh dừng lỗ Lệnh bán GBPUSD 1 Lệnh chốt lời: Lệnh bán USDJPY Mình đã...
 10. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 05/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán EURUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 11. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 04/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán USDJPY 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh mua NZDCAD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 12. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 04/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [Credit Agricole] Có khả năng can thiệp vào JPY vào ngày lễ 4 tháng 7 Credit Agricole cho rằng các điều kiện đã chín muồi để JPY can thiệp, đặc biệt là trong thời điểm thanh khoản thấp sau kỳ...
 13. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 03/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 14. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 03/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [HSBC] Duy trì quan điểm giảm giá đối với AUD sau cuộc họp RBA HSBC vẫn giữ quan điểm giảm giá đối với AUD bất chấp hoạt động gần đây của nó, sau khi RBA công bố biên bản tháng 6. Ngân hàng...
 15. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 16. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 02/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 17. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 02/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [MUFG] Sự suy yếu của đồng Yên và tác động của nó đến động lực của USD/CNY Đồng yên tiếp tục yếu đi có thể khiến đồng nhân dân tệ mất giá hơn nữa so với đồng đô la, trong khi USD/JPY vẫn ở gần...
 18. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 01/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURUSD 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán EURJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 19. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 01/7/2024

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ [Bank of America] Định vị thị trường và tâm lý quá tiêu cực đối với CAD Bank of America (BofA) cho rằng tâm lý và định vị thị trường đang giảm giá quá mức đối với đồng đô la Canada (CAD). Bất...
 20. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 28/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh chốt lời: Lệnh bán EURUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.