phân tích định lượng

 1. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 2. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 3. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 5: Sell EURJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 4. TraderViet News

  Huyền thoại quỹ phòng hộ của thế giới Jim Simons qua đời

  Nhà toán học lừng lẫy kiêm người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng Renaissance Technologies, tỷ phú Jim Simons vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 86. Tỷ phú Jim Simons đã qua đời vào ngày 10/5 tại nhà riêng ở Manhattan, Mỹ. Mặc dù thông tin này đã được xác nhận bởi người phát ngôn của ông -...
 5. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 12: Sell USDJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 6. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 4 tháng 11: Sell EURJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 7. TraderViet News

  Từ cậu học trò Việt mê game trở thành nhà nghiên cứu định lượng tại Công ty tài chính lớn nhất Hoa Kỳ

  Vì thích chơi điện tử, Lại Mạnh Tuấn theo đuổi Tin học, gặt hái nhiều thành quả học thuật, rồi trở thành nhà nghiên cứu tại công ty tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn chứng khoán New York. Tháng 10 năm nay, Lại Mạnh Tuấn, 28 tuổi, nhận bằng tiến sĩ Khoa học máy tính từ Đại học Illinois...
 8. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 3 tháng 11: Sell EURJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 9. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 11: Sell EURJPY, USDJPY và USDCAD

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 10. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 10: Sell EURJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 11. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 9: Sell USDCAD

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 12. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 4 tháng 3: Buy USDJPY, Sell EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 13. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 3 tháng 3: Buy USDJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 14. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 3: Sell USDCAD, Buy USDJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 15. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 3: Sell USDCAD

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 16. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 3: Sell USDCAD

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 17. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 3 tháng 2: Mua USDJPY!

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 18. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 2: Sell EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 19. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 12: Buy USDJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 20. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu Giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần cuối tháng 11: Buy USDJPY

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.