phân tích vàng

 1. DuongHuy

  Phân tích Forex Vàng hôm nay (19/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Hôm nay không có tin tức sự kiện cần lưu ý trên lịch tin forex...
 2. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (18/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Sự kiện Quyết định Lãi suất của NHTW Châu Âu ECB đầu giờ tối nay...
 3. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (17/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Các dữ liệu kinh tế gồm Chỉ số Giá Tiêu dùng CPI Anh và Châu Âu...
 4. Mạc An

  Phân tích sóng Elliott giá Vàng: Sóng 4 điều chỉnh và Sóng 5 với mục tiêu tiềm năng lên tới 2538/2643 USD

  Đây là phân tích sóng Elliott của BofA, các bác tham khảo nhé! https://traderviet.tv/t/keltner-channel-chuyen-sau-va-su-da-nang-cua-mot-indicator-tiep.29539/ — BofA ban đầu đặt mục tiêu cho giá vàng là khoảng 2368 USD trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, sau khi mục tiêu này đạt được vào đầu...
 5. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (16/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Dữ liệu Doanh Số Bản Lẻ Lõi của Mỹ tối nay có thể khiến USD biến...
 6. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (15/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây GDP Trung Quốc sáng nay có thể ảnh hưởng liên thị trường đến...
 7. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (12/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Dữ liệu Chỉ số Giá Sản xuất PPI Mỹ ít quan trọng nên khó có thể...
 8. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (11/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Dữ liệu Tổng Sản phẩm Quốc nội GDP Anh đầu giờ chiều nay có thể...
 9. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (10/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Quyết định Lãi suất của NHTW New Zealand RBNZ vào lúc 9g00 sáng...
 10. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (09/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Sự kiện Chủ tịch FED Powell điều trần tối nay lúc 21g00 về lý...
 11. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (08/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Hôm nay không có tin tức sự kiện quan trọng được lên lịch trên...
 12. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (05/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Tối nay phiên Mỹ dự kiến sẽ có biến động giá mạnh mẽ cho đồng...
 13. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (04/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Hôm nay do Mỹ nghỉ lễ nên thị trường có thể sẽ biến động chậm...
 14. Bianas

  Thông điệp trên biểu đồ dài hạn của vàng mà trader không thể bỏ qua

  Vàng đã xác nhận thị trường tăng trưởng mới của nó. Đó là kết luận từ biểu đồ giá vàng 10 năm. Tuy nhiên, biểu đồ vàng trong hơn 10 năm có nhiều điều cần bàn luận hơn là chỉ đơn thuần kết luận trên. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn kỹ biểu đồ dài hạn của vàng để hiểu về những thông...
 15. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (03/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Hôm nay và ngày mai Mỹ sẽ nghỉ Lễ Quốc khánh, vì vậy thị trường...
 16. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (02/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng CPI Châu Âu chiều nay có thể khiến...
 17. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (01/07) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Do Canada nghỉ nên đồng CAD hôm nay biến động có thể chậm. Dữ...
 18. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (28/06) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Do New Zealand nghỉ lễ nên Phiên Á sáng nay có thể chứng kiến...
 19. Bianas

  Động thái đáng chú ý của giới đầu tư chuyên nghiệp Bắc Mỹ đối với vàng

  Vàng hiếm khi thoát khỏi sự chú ý trong những tháng gần đây của thị trường khi nó vượt trội so với hầu hết các tài sản toàn cầu khác và liên tục đạt mức cao kỷ lục. Theo nghiên cứu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các nhà đầu tư chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ đang gặt hái được nhiều thành quả. Gần đây...
 20. DuongHuy

  Phân tích Forex và Vàng hôm nay (27/06) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian

  Phân tích forex và vàng hôm nay được viết nhằm chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư ** Lưu ý phân tích này chỉ có giá trị đến hết phiên Mỹ hôm nay LỊCH TIN FOREX HÔM NAY Tham khảo Lịch Tin Forex chi tiết tại đây Dữ liệu Tổng Sản phẩm Quốc nội GDP Mỹ tối nay là quan trọng, có...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.